Pravila in pogoji nagradne igre: “Vikend doživetje z novim Renault Australom«

 1. Splošne določbe
  Organizator nagradne igre “Vikend doživetje z novim Renault Australom” (v nadaljevanju nagradna igra) je Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija organizatorja, tekme Krim Mercator – CSM Bucuresti (11.2.2023, ob 14. uri, Arena Stožice, Ljubljana) in promocija klubskega sponzorja – Avtohiše Malgaj. Nagradna igra se bo izvajala 12.2.2023 v terminu tekme RK Krim Mercator : CSM Bucuresti (od 14:00 – 16:30). Nagrajenec / nagrajenka bo o izidu žreba obveščen/a najkasneje 12. februarja 2023 do 16.30, in sicer preko govora uradnega napovedovalca v Areni Stožice.
 2. Predstavitev nagradne igre in pogoji sodelovanja
  Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, na spletni strani mojekarte.com, na blagajni Arene Stožice ali katerem od drugih prodajalnih mest kart (Trafike 3DVA in Petrol d.d.) kupi vstopnico za tekmo Lige prvakinj RK Krim Mercator : CSM Bucuresti ter se udeleži tekme.

V nagradno igro bodo vključeni vsi, ki bodo za tekmo imeli kupljeno vstopnico in se bodo udeležili tekme v Areni Stožice v nedeljo, 12.2.2023 s pričetkom ob 14:00. Posamezni udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje le z eno vstopnico za omenjen dogodek.

 1. Pravila nagradne igre
  S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična ali namišljena, si organizator pridržuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre. V primeru, da je sodelujoča oseba na kakršenkoli način zlorabila nagradno igro ali za to obstaja tudi samo sum, si organizator pridržuje pravico, da takšno osebo izloči iz nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (npr. strošek nakupa vstopnice, strošek poti do tekme, strošek poti do Avtohiše Malgaj). Ob prikazu nepopolne, nepravilne ali neresnične vstopnice si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre. Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok) v nagradni igri ne smejo sodelovati.
 2. Nagrade in določitev nagrajencev
  Nagrade so omejene. Razglasitev nagrajenca / nagrajenke, vključno s preverjanjem vstopnice bo razglašen na tekmi RK Krim Mercator : CSM Bucuresti, in sicer najkasneje do 12.2.2023 do 16:30.

Število nagrajencev: 1.

Nagrada je sledeča:
– Vikend Doživetje z novim Renault Australom

Žrebanje bo potekalo elektronsko, in sicer 12.2.2023. Rezultat bo dokončen in pritožbe zoper njega ne bodo možne. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva. V primeru, da izžrebani nagrajenec/-ka ne prevzame nagrade, se nadomestnih nagrajencev ne žreba, kar pomeni, da se v takšnem primeru nagrade ne podeli.
Vrednost nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 1. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev
  Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade ter o izžrebani številki vstopnice obveščeni preko uradnega napovedovalca na tekmi preko zvočnega sistema. Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k razglasitvi imena in priimka. Organizator si pridržuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev na zidu Instagram oz. Facebook profila organizatorja ali na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/.

V primeru, da izžrebani nagrajenec/-ka ne prevzame nagrade, se nadomestni nagrajenc ižreba, kar pomeni, da se v vsakem primeru nagrada podeli.

 1. Prevzem nagrade
  Nagrajenec / nagrajenka bo nagrado prevzel po dogovoru z Avtohišo Malgaj. Za prevzem nagrade si Avtohiša Malgaj pridržuje pravico, da preveri identiteto posameznika, a le zato, da vidi, če je dotični posameznik/-ca upravičen do nagrade. Osebe, mlajše od 18 let, nagrade ne morejo prevzeti, v njihovem imenu jo lahko prevzame njihov starš ali zakoniti zastopnik.

Nagrajenci se strinjajo in zavezujejo, da:

– se bo pred/med/po tekmi do ostalih udeležencev v dvorani, domačih/gostujočih navijačev, igralk obeh ekip in vseh ostalih vedel spoštljivo
– bo upošteval vse etične, moralne ter preostale standarde ter načela kluba in športa nasploh.

Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če:
– ne izkaže dobitne vstopnice na dan tekme Krim Mercator – CSM Bucuresti (12.2.2023), in sicer pri zapisnikarski mizi med 15:30 – 16:00,
– ne izpolnjuje pogojev nagradne igre (kupljena vstopnica)
– s prejemom nagrade ne soglaša;
– krši pričujoča pravila.
V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.

 1. Varstvo osebnih podatkov
  Organizator osebne podatke udeležencev uporablja izključno za izvedbo pričujoče nagradne igre. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev, za izvedbo izbire nagrajenca in za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Vsi sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter fotografije na zidu Instagram ali Facebook profila organizatorja oz. na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/ oz. v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

 1. Druge določbe
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  – nedelovanje družbenega omrežja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itd.
  – nedelovanje spletne strani in vseh podstrani https://rkkrim.com/,
  – nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari itd.),
  – nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
  – nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  – kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  – škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani rkkrim.com/pravila-in-pogoji-renault-austral

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah, novostih ali preklicu nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram/Facebook profilu organizatorja ali komentarjem v objavi o nagradni igri oz. na spletni strani https://rkkrim.com.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Rokometni klub Krim
V Ljubljani, 4. februar 2023