Pravila in pogoji: Krim Mercator : Banik

Pravila in pogoji nagradne igre: “Katero tekmo v tej sezoni Lige prvakinj bodo Krimovke v nedeljo odigrale proti češkemu Baniku?”

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre “Koliko golov so v tej sezoni EHF Lige prvakinj doslej dosegle Krimovke?” (v nadaljevanju nagradna igra) je Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija organizatorja, tekme Krim Mercator – Bietigheim (22.1.2023, ob 14. uri, Hala Tivoli, Ljubljana) in promocija izdelkov organizatorja oz. njegovih sponzorjev. Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 18. do 20. januarja 2023 (zaključek ob 23.59). Nagrajenci bodo o izidu žreba obveščeni najkasneje 21. januarja 2023 do 23.59, in sicer preko e-pošte, ki so jo zapisali v nagradni igri oz. obrazcu.

2. Predstavitev nagradne igre in pogoji sodelovanja
Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, na spletni strani rkkrim.com označi ponujen odgovor (enega od treh) na zastavljeno nagradno vprašanje (Katero tekmo v tej sezoni Lige prvakinj bodo Krimovke v nedeljo odigrale proti češkemu Baniku?) ter izpolni oz. vpiše ostale obvezne podatke/polja: ime in priimek, e-pošta ter strinjanje s pričujočimi pravili in pogoji nagradne igre. Opcijsko (neobvezno) lahko uporabnik označi tudi, da se naroča na prejemanje novic RK Krim Mercatorja, a to ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradno igro bodo vključeni vsi, ki bodo v določenem obdobju (18.1. – 20.1.2023 do 23.59), pravilno označili odgovor na zastavljeno vprašanje in izpolnili vsa ostala polja (ime in priimek, e-naslov, strinjanje s pravili in pogoji nagradne igre). Posamezni udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradni igri šteje le en (1) uporabnikov vnos.

3. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična ali namišljena, si organizator pridržuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre. V primeru, da je sodelujoča oseba namenoma sodelovala z nezaželenimi (npr. žaljivimi) komentarji ali neresničnimi profili oz. je na kakršenkoli način zlorabila igro ali za to obstaja tudi samo sum, si organizator pridržuje pravico, da takšno osebo izloči iz nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ipd.). Ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre. Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok) v nagradni igri ne smejo sodelovati.

4. Nagrade in določitev nagrajencev
Nagrade so omejene. Razglasitev nagrajencev, vključno s pravilnim odgovorom na zastavljeno nagradno vprašanje, bo objavljena na spletnem mestu rkkrim.com, in sicer najkasneje do 21.1.2023 do 23.59.

Število nagrajencev: 20

Nagrade so sledeče:
– 10 nagrajencev: 10-krat po 2 vstopnici za tekmo Krim Mercator – Banik Most, ki bo 22.1.2023 (14:00, Hala Tivoli – Ljubljana)
– 10 nagrjencev: 10-krat majica RK Krim Mercator, pri čemer nagrajenci prejmejo majico v velikosti M oz. L (izbira konfekcijskih številk ni mogoča)

Žrebanje bo potekalo elektronsko, in sicer 21.1.2023. Rezultat bo dokončen in pritožbe zoper njega ne bodo možne. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva. V primeru, da izžrebani nagrajenec/-ka ne prevzame nagrade, se nadomestnih nagrajencev ne žreba, kar pomeni, da se v takšnem primeru nagrade ne podeli.
Vrednost nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

5. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev
Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade ter o pravilnem odgovoru obveščeni preko objave na spletni strani rkkrim.com/nagradna-igra-krim-mercator-banik-most oz. preko e-pošte, ki jo bodo prejeli s strani kluba, in sicer na e-naslov, ki so ga zapisali v nagradni igri (obrazcu). Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k objavi imena in priimka med nagrajenci. Organizator si pridržuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev na zidu/ali v komentar obstoječe objave Instagram oz. Facebook profila organizatorja ali na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/.

V primeru, da izžrebani nagrajenec/-ka ne prevzame nagrade, se nadomestnih nagrajencev ne žreba, kar pomeni, da se v takšnem primeru nagrade ne podeli.

6. Prevzem nagrade
Nagrajenci bodo nagrade prevzeli izključno na dan tekme Krim Mercator – Banik Most (22.1.2023, ob 14. uri, Hala Tivoli – Ljubljana), in sicer na blagajni Hale Tivoli, med 12.30 in 14. uro. Za prevzem nagrade (vstopnic ali majice) si organizator pridržuje pravico, da preveri identiteto posameznika, a le zato, da vidi, če je dotični posameznik/-ca upravičen do nagrade. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za podelitev nagrade organizatorju predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali svojih zakonitih zastopnikov.

Nagrajenci se strinjajo in zavezujejo, da:

– se bo pred/med/po tekmi do ostalih udeležencev v dvorani, domačih/gostujočih navijačev, igralk obeh ekip in vseh ostalih vedel spoštljivo
– bo upošteval vse etične, moralne ter preostale standarde ter načela kluba in športa nasploh.

Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če:
– nagrade ne prevzame na dan tekme Krim Mercator – Banik Most (22.1.2023), in sicer na blagajni Hale Tivoli (Ljubljana), med 12.30 in 14. uro
– ne izpolni pravilno podatkov znotraj nagradnega obrazca (npr. izmišljen ime/priimek ali e-naslov ipd.)
– s prejemom nagrade ne soglaša;
– krši pričujoča pravila.
V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.

7. Varstvo osebnih podatkov
Organizator osebne podatke udeležencev uporablja izključno za izvedbo pričujoče nagradne igre. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev, za izvedbo izbire nagrajenca in za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre, ki so označili, da se naročajo na prejemanje e-novic, se lahko kadarkoli odjavijo od prejemanja e-novic, in sicer v spodnjem delu e-novice (kliknejo na napis Unsubscribe), ki jo prejmejo s strani kluba.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Vsi sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo objavo svojega imena/priimka, profilnega imena oz. profilne fotografije na zidu/komentarju objave Instagram ali Facebook profila organizatorja oz. na eni izmed strani/podstrani/objav na spletni strani https://rkkrim.com/ oz. v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

8. Druge določbe
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje družbenega omrežja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itd.
– nedelovanje spletne strani in vseh podstrani https://rkkrim.com/,
– nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari itd.),
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani rkkrim.com/pravila-in-pogoji-krim-mercator-banik.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah, novostih ali preklicu nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram/Facebook profilu organizatorja ali komentarjem v objavi o nagradni igri oz. na spletni strani https://rkkrim.com.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Rokometni klub Krim
V Ljubljani, 18. januar 2023