Organi kluba

KRIM MERCATOR: ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA

  • Predsednik: Iztok Verdnik
  • Podpresednik: Andrej Malgaj
  • Član: Goran Bojović
  • Član: Boštjan Berčan
  • Član: Veljko Tatić
  • Član: Arman Koritnik
  • Član: Dragan Knežević

 KRIM MERCATOR: ČLANI NADZORNEGA ODBORA

  • Predsednik: Marko Hočevar
  • Član: Marjan Doler
  • Član: Janko Tomšič

2x evropski prvak

28x državni prvak

28x pokalni prvak