Navijači Krimovci | Pravila in pogoji

1. Splošne določbe
Organizator dela oz. aktivnosti z navijači je Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen aktivnosti je navijanje na tekmah RK Krim Mercator na domačih oz. gostujočih tekmah.

2. Predstavitev in pogoji sodelovanja (omejitve za navijaško skupino Krimovci)
– Za članstvo v navijaški skupini RK Krim Mercator se lahko prijavijo vsi, ki so v začetku tekmovalne sezone 2022/23 (september 2022) dopolnili 18 let. Pred pričetkom dela podpišejo pristopno izjavo.
– Navijači so dolžni sporočiti morebitno okužbo s koronavirusom v času udeležbe na tekmah oz. ostalih aktivnostih, da lahko klub sprejme vse nadaljnje ukrepe za morebitno zajezitev okužb.
– Navijači se prijavijo preko spletnega obrazca na spletni strani (https://rkkrim.com/postani-clan-navijaske-skupine-krimovci/).

3. Pravice in obveznosti navijačev
– Navijač se obvezuje, da se bo pred/med/po tekmi do ostalih udeležencev v dvorani, domačih/gostujočih navijačev, igralk obeh ekip in vseh ostalih vedel spoštljivo.
– Navijač se obvezuje, da bo s športnim navijanjem prispeval k boljšemu vzdušju na tekmah.
– Navijač se obvezuje, da bo upošteval vse etične, moralne ter preostale standarde ter načela kluba in športa nasploh.
– Navijač se obvezuje, da je za morebitne nepravilnosti, ki jih stori, odgovoren sam.

4. Varstvo osebnih podatkov
Organizator osebne podatke udeležencev (navijačev) uporablja izključno za izvedbo pričujočih aktivnosti. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede aktivnost; če udeleženec (navijač) svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje po naravi stvari ni mogoče. Za te namene organizator podatke hrani 5 let od izvedbe aktivnosti.

Udeleženci (navijači) lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen aktivnosti navijačev, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v aktivnosti. Udeleženci (navijači) lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pošti (v primeru pošiljanja kakršnih koli materialov – npr. majic itd.).

5. Druge določbe
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v pričujoči aktivnosti,
– škodo, ki bi nastala kot posledica izvedbe aktivnosti v premoženju ali osebi navijača ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v aktivnosti izrecno strinja.
– kakršne koli dodatne stroške, ki bi utegnili nastati zaradi sodelovanja.
– nedelovanja komunikacijskih kanalov (npr. e-mail, telefon itd).
– nedelovanje družbenega omrežja Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itd.
– nedelovanje spletne strani in vseh podstrani https://rkkrim.com/,
– nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari itd.),
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v pričujoči aktivnosti pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s to aktivnostjo in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu (navijaču) ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem aktivnosti izključi iz nadaljevanja. Ta določba velja tudi po preteku.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v tej aktivnosti. Sodelujoči prevzema vso odgovornost glede aktivnosti.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila in pogoji so objavljena na spletni strani https://rkkrim.com/navijaci-krimovci-pravila-in-pogoji/.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica aktivnosti, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah, novostih ali preklicu nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani https://rkkrim.com/ oz. prek drugih komunikacijskih kanalov, ki so vzpostavljeni z navijači (e-pošta, telefon itd.).

Za vse morebitne spore, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Rokometni klub Krim