Pravila in pogoji akcije “RK Krim Mercator – Vipers | Vstopnice”

1. Splošne določbe
Organizator akcije “RK Krim Mercator – Vipers | Vstopnice” je Rokometni klub Krim, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je promocija tekme četrtfinala Lige prvakinj RK Krim Mercator – Vipers (nedelja, 1. maj, ob 14. uri, Arena Stožice Ljubljana).

2. Predstavitev akcije in pogoji sodelovanja
Ob vstopu v športne objekte JZ Šport Ljubljana in ob obisku košarkarske tekme KK Cedevita Olimpija – Bursaspor (27. 4. 2022 v Areni Stožice), bodo ljudje lahko prejeli vabilo za tekmo Lige prvakinj RK Krim Mercator – Vipers, ki bo v nedeljo, 1. maja, ob 14. uri, v Areni Stožice Ljubljana.

Pričujoče vabilo je enako brezplačni vstopnici za omenjeno tekmo, pri čemer je vabilo potrebno zamenjati za brezplačno vstopnico, kar je nujno potrebno storiti na dan tekme (nedelja, 1. maj), in sicer na blagajni Arene Stožice (med 12. in 14. uro). S tem (z vstopnico) bo posameznik lahko vstopil v dvorano in si ogledal tekmo. Samo z vabilom (in brez zamenjave le-tega za vstopnico) vstop na tekmo ni mogoč.

Za osebe, ki bodo prišle z avtomobilom, je zagotovljeno tudi brezplačno parkiranje, in sicer v garaži dvorane (vhod št. 5). V primeru, da je parkirišče (garaža) že zasedena, parkiranje na tem mestu ni mogoče in ni več v pristojnosti organizatorja, da priskrbi kakršno koli drugo parkirno mesto.

3. Pravila in pogoji akcije

 • V akciji lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo ta pravila in pogoje akcije
 • Sodelujoči sami nosijo vse morebitne stroške sodelovanja
 • V primeru, da je sodelujoča oseba na kakršenkoli način zlorabila akcijo ali za to obstaja samo sum, si organizator pridržuje pravico, da takšno osebo izloči iz akcije
 • Posamezna oseba lahko unovči oz. za vstopnici zamenja največ dve (2) vabili
 • Eno (1) vabilo je ekvivalentno/enako eni (1) brezplačni vstopnici
 • Za vabilo oseba prejme brezplačno vstopnico za tekmo
 • Najnižja starost osebe, ki lahko vabilo zamenja za brezplačno vstopnico, je 15 let
 • Vabilo je nujno potrebno zamenjati za vstopnico, in sicer na dan tekme: 1. maja 2022, med 12. in 14. uro na blagajni Arene Stožice (tekma RK Krim Mercator – Vipers se prične ob 14. uri)
 • Z vabilom vstop v dvorano ni mogoč; nujno ga je potrebno zamenjati za vstopnico.
 • Vabilo ni mogoče zamenjati za kateri koli drug predmet
 • Vabilo je prenosljivo, saj ni imensko ali kakor koli vezano na posamezno osebo
 • V primeru, da bodo vstopnice razprodane oz. ne bodo več na voljo, vabila ne bo mogoče unovčiti oz. zamenjati za vstopnico
 • Vsakršno ponarejanje in kopiranje vabila je nedovoljeno in je prepovedano.


Posameznik, ki bo unovčil vabilo in za to prejel brezplačno vstopnico se strinja in zavezuje, da:

 • se bo pred/med/po tekmi do ostalih udeležencev v dvorani, domačih/gostujočih navijačev, igralk obeh ekip in vseh ostalih vedel spoštljivo
 • bo upošteval vse etične, moralne ter preostale standarde ter načela kluba in športa nasploh.


4. Druge določbe

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v pričujoči akciji,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej akciji izrecno strinja.
– kakršnekoli dodatne stroške, ki utegnejo nastati ob udeležbi oz. unovčenju/zamenjavi vabila za vstopinco.
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– morebitno zasedenost brezplačnega parkirišča v garaži dvorane (vhod št. 5)
– nedelovanje spletne strani in vseh podstrani https://rkkrim.com/,

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s pričujočo akcijo in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli sodelovanja v akciji (ne zamenja vabila za brezplačno vstopnico) in/ali ga kadarkoli med trajanjem akcije izključi. Ta določba velja tudi po preteku akcije.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da na blagajni oz. ob vhodu v Areno Stožice preveri starost oz. identiteto posameznika, ki želi vabilo zamenjati za vstopnico.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli stroške ali neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v akciji. Sodelujoči v akciji prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v akciji.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na Instagram profilu oz. objavi in na spletni strani rkkrim.com/mercator-vabilo.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova akcije, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Rokometni klub Krim
V Ljubljani, 26. april 2022