Domu Malči Beličeve smo predali vaša darila

Skozi december smo z vašo pomočjo zbirali sladkarije in šolske potrebščine, ki smo jih predali mladinskemu domu Malči Beličeve. Ustanovi, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vso leto.
Prejemniki so bili navdušeni nad vsemi darili, ki smo jih, z vašo nesebično pomočjo, zbirali na minirokometnih turnirjih in druženju vseh Krimovih selekcij.

Ob tem se vsem najlepše zahvaljujemo in voščimo lepe praznike, zaradi vaše nesebične pomoči, jih bo imel tudi nekdo drug. Hvala!