UVOD- Peter Zavrl

zavrl

 

Dinamičnost in odločnost, prava strategija in veliko naporov za doseganje cilja je le nekaj značilnosti, ki povezujejo posel in šport. Ni naključje, da je Mercator tradicionalni sponzor najbolj priljubljenih in množičnih športnih panog, saj je Mercatorjeva strategija sponzorstva v športu ustvarjanje zadovoljstva vseh udeležencev, torej tako naših kupcev kot lastnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev ter okolja v katerem delujemo. Tudi s podporo športu nasploh in rokometu posebej Mercator potrjuje svojo pomembno vlogo v okolju in družbi.

 

So pa med športom in poslovnim področjem, seveda, tudi pomembne razlike. V poslu šteje poslovna odličnost in s tem tudi položaj na trgu in rezultati poslovanja, ki so seštevek mnogih dejavnikov v daljšem obdobju, v športu pa se beležijo zmage. Zmaga je imperativ in doseči jo je treba vedno znova. In če športni uspeh ekipe RK Krim Mercator primerjam z doseženim poslovnim uspehom, sem še toliko bolj vesel, da je klub porabil le dve sezoni za dosego zdravega izhodišča za uspešno vrnitev v evropski vrh.

 

V športu so menjave generacij vse pogostejše in s tem so povezana tudi pogostejša ciklična nihanja pri uspehih. Morda bi bila vrnitev med najboljše v Evropi možna že leto prej, vendar smo v klubu dosledno spoštovali dogovorjene in s pogodbami opredeljene obveznosti.

 

Pomemben dosežek je tudi, da je klub dobil pozitivno mnenje pooblaščene revizorske družbe, o skladnosti poslovanja z obstoječo veljavno zakonodajo, že za dve pretekli poslovni leti. Za to imata posebne zasluge gospod Jernej Virant, direktor kluba in gospa Deja Ivanović, ki je prevzela direktorsko mesto in pripravila tudi novo strategijo delovanja kluba in razvoja ženskega rokometa v RK Krim Mercator. Obema se v imenu kluba iskreno zahvaljujem. Predvsem pa izrekam priznanje in pohvalo strokovnemu vodstvu in vsem igralkam, saj brez njihovega znanja, požrtvovalnosti in športne odličnosti ne bi bilo uspehov in ne zmag.

 

Peter Zavrl
predsednik RK Krim Mercator do 2009